Contacteer ons nu

Erkend bemiddelaar

BemiddelingsHuis werkt uitsluitend met erkende bemiddelaars. Enkel een erkend bemiddelaar kan via het systeem van rechtsbijstand aan een goedkoper tarief of gratis werken. Ook bij BemiddelingsHuis kan je terecht voor een goedkoper tarief.

Erkend bemiddelaar – kwaliteitscriteria

  1. beschikken over een opleiding of ervaring aangepast aan het uitoefenen van bemiddeling;
  2. garanties voorleggen voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid die nodig zijn bij de bemiddeling;
  3. geen schriftelijke veroordelingen hebben op zijn strafregister die onverzoenbaar zijn met de uitoefening van de functie van erkend bemiddelaar;
  4. geen disciplinaire of administratieve sancties hebben opgelopen die onverzoenbaar zijn met de functie van erkend bemiddelaar, en nooit zijn erkenning kwijtgeraakt zijn;
  5. deelnemen aan een continue opleiding waarvan het programma wordt erkend door de federale bemiddelingscommissie.