Contacteer ons nu

Samenwerking

PTC

PsychoTherapeutisch Centrum – Gent

PTC – Gent is een groepspraktijk met zelfstandige psychotherapeuten die zich richt naar kinderen, jongeren en volwassenen.

Omdat iedereen uniek is, wil het PsychoTherapeutisch Centrum – Gent zorg op maat aanbieden waarbij diverse methoden in het belang van de cliënt kunnen aangewend worden.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen, die tot doel heeft deze klachten en problemen te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken.

Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut waarbij ook oefeningen en opdrachten thuis kunnen behoren. Het spreken over klachten en problemen met de psychotherapeut kan helpen om moeilijke keuzes te maken, om je anders te leren verhouden tot moeilijke situaties en die situaties anders te leren aanpakken, om bepaalde ervaringen te kunnen verwerken of om je leven meer zelf in handen te kunnen nemen.

In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen, noch pasklare oplossingen. Veeleer is het de bedoeling dat je met behulp van de psychotherapeut leert om je eigen oplossingen te vinden. Essentieel is dat voor iedereen de therapie een uniek verhaal is met eigen gedachten en gevoelens, met respect voor eigen grenzen en tempo. Het biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren naar je leven te kijken en een andere manier te vinden om met moeilijkheden om te gaan.

De vragen waarmee men terecht kan in het PsychoTherapeutisch Centrum – Gent kunnen van psychische aard zijn, maar ook psychosociale of relationele problemen kunnen begeleid worden. Voorbeelden zijn o.a. relatie­moeilijkheden, rouwverwerking, angsten, eetstoornissen, burn-out, depressie, chronische vermoeidheid, ouder-kind-problemen, traumaverwerking, existen­tiële problemen, gedragsproblemen, psychosomatische klachten, identiteits­problemen, gebrek aan assertiviteit,etc.

Meer informatie: www.psychotherapeutischcentrum.be

Forum bemiddeling

We zijn lid van het Forum Bemiddeling, een netwerk met bemiddelaars uit het notariaat en de advocatuur, waar we informatie en knowhow uitwisselen. Dit netwerk verleent zijn medewerking aan projecten en wetenschappelijk onderzoek.