Contacteer ons nu

Hoe verloopt een bemiddeling?

In het BemiddelingsHuis wordt ernaar gestreefd om een conflict en/of meningsverschil op te lossen, met respect voor eenieders visie. De professioneel getrainde en erkende bemiddelaars hanteren technieken waardoor elke partij wordt gehoord en zijn/haar belangen worden erkend. Wat partijen in een conflict uit elkaar drijft, bindt hen immers tezelfdertijd.

De gesprekken worden gevoerd in een aangename en rustige omgeving.

Familiale geschillen worden bemiddeld of onderhandeld in de praktijkruimtes van de bemiddelaars.

Voor commerciële geschillen en onderwijsaangelegenheden is de plaats variabel en te bespreken.

Bemiddeling kent een slaagkans van 90 %.
Ons team van getrainde en erkende bemiddelaars werkt naar een evenwichtig akkoord op uw tempo, in volgende stappen:
Stap 1: kennismakingsgesprek
Stap 2: opstart bemiddeling
Stap 3: bemiddelingsgesprekken
Stap 4: ontwerp van akkoord
Stap 5: uitschrijven van een akkoord
Stap 6: ondertekenen (eventueel indienen bij de Rechtbank)  

BemiddelingsHuis biedt kernwaarden aan:
betrouwbaarheid
luisterbereidheid
neutraliteit
creativiteit