Contacteer ons nu

FAQ: Wat is een ouderschapsplan?

Als jullie samen kinderen hebben, kan zowel bij een scheiding als bij een echtscheiding een wel doordacht en onderhandeld ouderschapsplan zinvol zijn. In een ouderschapsplan tref je regelingen over het ouderlijk gezag, verblijf en kosten.

Gezag

Het ouderlijk gezag omvat een geheel van verschillende bevoegdheden die ouders kunnen laten gelden ten aanzien van hun minderjarige kinderen. Het ouderlijk gezag wordt in de regel samen uitgeoefend ook na een scheiding. Toch zal je hierover goede afspraken moeten maken.

Inhoudelijk kan het ouderlijk gezag worden opgedeeld in 4 categorieën:

  1. de ouderlijke bevoegdheden i.v.m. de staat van de persoon van de minderjarige (bv. het instemmen met een huwelijk, verzoek tot verandering van naam,…)
  2. het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de minderjarige (bv. beslissingen i.v.m.geloof, schoolkeuze)
  3. het recht op persoonlijk contact
  4. het vruchtgenot van de goederen

Verblijf

Ook al oefenen ouders principieel gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kind uit, toch zal een regeling moeten worden uitgewerkt over waar het kind wanneer zal verblijven. Een kind kan ook maar op één adres worden ingeschreven.

In principe kunnen de ouders, wanneer zij hierover een akkoord bereiken, de verblijfsregeling tussen hen en hun kinderen vrij invullen.

Kosten

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kosten in het levensonderhoud van het kind (gewone verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten) en buitengewone kosten. Onder dit eerste vallen alle gebruikelijke kosten m.b.t. het dagelijks onderhoud van het kind. (eten, huisvesting, kledij,…) Buitengewone kosten zijn bijvoorbeeld buitengewone medische kosten zoals een operatie, orthodontie, …, buitengewone schoolkosten zoals internaatskosten, schoolreis, inschrijvingsgeld,..