Contacteer ons nu

FAQ: Wat is een bemiddelingsprotocol?

Een bemiddelingsprotocol of bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst waarin partijen er zich toe verbinden tot bemiddeling over te gaan. In de overeenkomst wordt de bemiddelaar aangesteld, het bemiddelingsprotocol wordt mede door de bemiddelaar ondertekend. Dit bemiddelingsprotocol moet ondertekend worden vooraleer de bemiddeling van start kan gaan.

De bemiddelingsovereenkomst bevat de gegevens zoals voorzien in art. 1731 § 1 en § 2 van het G.W. (Gerechtelijk Wetboek):

  • de gegevens van de partijen en hun raadslieden;
  • de gegevens van de bemiddelaar en in voorkomend geval de vermelding van zijn erkenning;
  • de herinnering aan het principe dat de bemiddeling op vrijwillige basis geschiedt;
  • een beknopt overzicht van het geschil;
  • de herinnering aan het principe van de vertrouwelijkheid;
  • de wijze waarop het ereloon van de bemiddelaar, het tarief en de betalingsvoorwaarden worden bepaald;
  • de datum;
  • de ondertekening door de partijen en de bemiddelaar.