Contacteer ons nu

Visie

Bemiddeling Gent hanteert een aantal belangrijke basisprincipes bij elke bemiddelingspraktijk.

Inspraak

Bemiddeling is een manier om zelf tot oplossingen te komen met de hulp van een bemiddelaar. Via bemiddeling kan je komen tot afspraken waarin jullie zich beiden kunnen vinden. Er is een win-win resultaat: niet één partij wint maar jullie komen samen tot een oplossing waar ieder van jullie achter staat. Op deze manier kunnen constructieve beslissingen genomen worden die langdurig standhouden omdat ze door alle betrokkenen gedragen worden. Jullie hebben immers zelf bepaald wat belangrijk is. Bemiddeling biedt je de kans je lot in eigen handen te nemen in plaats van cruciale beslissingen in je leven over te laten aan de rechter.


Evenwicht

Een bemiddelaar brengt twee of meer personen die een conflict hebben, met elkaar in gesprek om onderling tot een oplossing te komen. Het is een proces waarin er rekening wordt gehouden met de belangen van alle partijen. Hoewel veel mensen hierbij wellicht denken aan “water bij de wijn doen”, is bemiddeling veeleer gericht op een win-win-oplossing voor alle betrokkenen. De bemiddelaar bewaakt als procesbegeleider het evenwicht tussen alle partijen.


Vrijwilligheid

Bemiddelen is een vrijwillig proces. Je kan eruit stappen wanneer je wil. Je kan soepel overstappen van de ene weg naar de andere, van bemiddeling naar de gerechtelijke weg en omgekeerd.


Vertrouwelijkheid

Alles wat gezegd wordt en elk document dat gebruikt wordt binnen een bemiddeling gebeurt in vertrouwen en kan niet gebruikt worden in een procedure voor de rechtbank.


Transparantie

Alle informatie die binnen de bemiddeling aan bod komt, wordt helder gecommuniceerd aan alle partijen.


Conflicthantering

Bemiddeling kan betekenen dat het conflict niet ontspoort. Een ontsporing kan immers ook leiden tot een situatie waarin de betrokkenen geen zeggingsschap meer hebben over de oplossingswegen.


Ondersteuning

Bemiddeling kan ook ondersteunend werken in situaties die nog niet conflictueus zijn maar waarin verschillende partijen op korte termijn veel beslissingen samen moeten nemen (bv. ouderschapsreorganisatie).