Contacteer ons nu

FAQ: Wat is een EOO?

EOO: jij en je partner bereiken geen akkoord over de scheiding.

Lukt het niet om in onderling toestemming te scheiden, dan is een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting een andere optie. Een EOO kan op volgende manieren bekomen worden:

Bewijs van onherstelbare ontwrichting

Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer het onmogelijk is om verder samen te leven. Jij of je partner kunnen bewijzen leveren op alle wettelijke manieren (brieven, e-mails, foto’s, getuigen,…)

De echtscheiding kan op de inleidende zitting worden uitgesproken wanneer het geleverde bewijs van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk niet wordt tegengesproken en door de rechter wordt aanvaard.

Na een bepaalde periode van feitelijke scheiding

Het huwelijk is eveneens onherstelbaar ontwricht als jij en je partner gedurende een bepaalde periode feitelijk gescheiden leefden.

De door de wet vereiste periode van feitelijke scheiding verschilt naargelang de echtscheiding door jullie samen dan wel door één van jullie wordt gevorderd.

Dienen jullie een gezamenlijke aanvraag in, dan volstaat het om meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden te leven. Dien je een eenzijdige aanvraag in dan moet je meer dan één jaar feitelijk gescheiden leven.

De rechter spreekt de scheiding in die gevallen op de eerste zitting uit.

Na herhaalde aanvraag

Tenslotte kunnen jullie samen, of één van jullie de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk bewijzen door tweemaal te verschijnen voor de rechtbank en de wil tot echtscheiding te herhalen.
De verdeling van de goederen en regelingen m.b.t. de kinderen worden door de rechter opgelegd.