Contacteer ons nu

FAQ: Wat als de bemiddeling niet leidt tot een overeenkomst?

Ondanks de vele inspanningen kan het gebeuren dat jullie via een bemiddeling niet tot een overeenkomst komen. Je kan dan kiezen voor een andere oplossingsweg bv. advocaat, rechter,… Bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis, niets staat de partijen in de weg om op eender welk moment de bemiddeling stop te zetten, te hervatten of naar de rechtbank te stappen. Partijen doen geen afstand van hun rechten door in bemiddeling te gaan.

Bij aanvang van de bemiddeling staat men stil bij wat jullie gaan doen als het niet tot een overeenkomst komt.